Talent Q Certified Training | Netherlands (Dutch session)

Talent Q is een set van online assessments.

Gezien de huidige situatie kan de training doorgaan als een virtuele sessie. De deelnemers worden vooraf verwittigd als dit het geval is.

Talent Q is een set van online assessments. Talent Q meet persoonlijkheid (Talent Q Dimensions) en cognitieve capaciteiten (Talent Q Elements) en maakt daarbij gebruik van de allerlaatste adaptieve testtechnologieën.

Programma:

De tweedaagse Talent Q Certified Training biedt u alle noodzakelijke kennis en praktische vaardigheden om de Talent Q assessments in te kunnen zetten. De training is als volgt opgebouwd:

 • Introductie in psychometrische assessments;
 • Over Talent Q Elements en Dimensions;
 • Psychometrische achtergrond en onderbouwing;
 • Eerlijk en rechtvaardig assessenjuridische kwesties;
 • Het kiezen van een passend assessment;
 • Interpreteren van Elements en Dimensions;
 • Het voeren van het terugkoppelgesprek met de kandidaat.

Essentiële ervaring:

Er gelden geen specifieke eisen aan uw (voor-) kennis of ervaring. Het geven van feedback over de assessmentresultaten is een belangrijk onderdeel van de Talent Q Certified Training. U zult er baat bij hebben als u ervaring hebt in het voeren van feedbackgesprekken.

Resultaat voor de deelnemer:

Na het succesvol afronden van de Talent Q Certified Training bent u gecertificeerd voor het zelfstandig inzetten van Talent Q Dimensions en Elements.

 • U weet wat er gemeten wordt met een persoonlijkheidsvragenlijst en een cognitieve capaciteitentesten meer specifiek:
 • U weet wat Talent Q Elements en Talent Q Dimensions meten;
 • U weet hoe Talent Q werkt;
 • U weet in welke situaties u Talent Q kunt gebruiken;
 • U kunt Talent Q eerlijk en ethisch verantwoord inzetten;
 • U kunt Talent Q assessmentresultaten interpreteren;
 • U kunt op een zorgvuldige wijze feedback geven (zowel schriftelijk als mondeling) aan een kandidaat/medewerker over zijn assessmentresultaten.

Voordelen voor de organisatie:

Nadat u voor Talent Q gecertificeerd bentkunt u Talent Q Elements en Dimensions inzetten in uw organisatie. Hierdoor is uw organisatie in staat assessment gegevens snelefficiënt en met een minimale investering te verzamelen. Dit biedt uw organisatie waardevolle onderbouwing bij uiteenlopende talentbeslissingen: selectiematching van mensen aan functiescoaching en ontwikkelinghet identificeren van high potentialsleiderschapsontwikkeling en team building.

Doelgroep

Managers en HR Professionals die zich bezig houden met Management DevelopmentRecruitment of Talent Management in organisatiesmaar ook individuele coaches en loopbaanadviseurs.

Praktische informatie

De Talent Q Certified Training wordt u aangeboden in de vorm van een open training. De training duurt twee (opeenvolgende) dagen en wordt gegeven op het kantoor van Korn Ferry te Amsterdam.

Aan een training kunnen maximaal 6 personen deelnemen. Een geplande training gaat door bij minimaal 4 aanmeldingen.

Bovendien ontvangt u via e-mail een uitnodiging om de Talent Q assessments (Dimensions en Elements) te maken. U zult uw persoonlijke Talent Q rapport gebruiken gedurende de trainingsdagen.

Aanbod en kosten:

Om direct aan de slag te kunnen met Talent Q biedt Korn Ferry nieuwe Talent Q gebruikers een ‘startpakket’ aan. Dit pakket bestaatnaast de deelname van één persoon aan de Certified Traininguit een ‘starttegoed’ voor Talent Q van 50 units. Met dit tegoed kunt u bijvoorbeeld voor 25 deelnemers een Dimensions persoonlijkheidsprofiel en een verhalend rapport genereren.

Het startpakket kost Euro 2.150-. Als uw organisatie reeds gebruik maakt van Talent Qkunt u uiteraard ook deelnemen aan de training zonder daarbij het startpakket af te nemen (‘Training Only’). De training kost in dat geval Euro 1.350- p.p. excl. BTW.

De training duurt 2 dagen. Beide dagen starten om 9.00 uur en duren tot ca.17.30.

Voor meer informatieneem contact met ons op via nl-trainingcoordinators@kornferry.com of +31 (0) 88-8929929.