Job Description Training | Netherlands (Dutch session)

Evaluate roles up to mid-level within your organisation

TRAINING FUNCTIEBESCHRIJVEN 

Gezien de huidige situatie kan de training doorgaan als een virtuele sessie. De deelnemers worden vooraf verwittigd als dit het geval is.

Training die u in staat stelt heldereresultaatgerichte functiebeschrijvingen op te stellen. Een dergelijke beschrijving geeft uw organisatie inzicht in wat de functiehouder moet bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en welke taken daarbij horen.

Functies en de manier waarop deze (ten opzichte van elkaar) zijn georganiseerd vormen de basis van iedere onderneming. Onze training Functiebeschrijven focust zich op het analyserenverhelderen en vastleggen van organisatiestructuren en taken en verantwoordelijkheden van functies. De training stelt u in staat om middels de erkende Korn Ferry Hay functiebeschrijvingssystematiek resultaatgerichte functiebeschrijvingen op te stellen. Een dergelijke beschrijving geeft uw organisatie inzicht in wat de functiehouder moet bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en welke taken daarbij horen.

Na afloop van deze 1 daagse training:

 • Bent u in staat om resultaatgerichte functiebeschrijvingen op te stellen waarin de kern van de functiede samenhang met andere functies en de organisatiestructuur helder en bondig is verwoord
 • Heeft u zicht op de impact die verschillende organisatiestructuren kunnen hebben op de samenstelling van taken en verantwoordelijkheden van functies en op de onderlinge relaties tussen functies
 • Heeft u inzicht in het proces van functieanalyse en -beschrijven
 • Weet u hoe u een functieanalyse- en beschrijvingsproces kunt inrichten en managen 

Voordelen voor de organisatie:

 • Managers worden geholpen scherp na te denken over welke functies écht noodzakelijk zijn in verband met de producten en diensten die zij leveren;
 • Leidinggevenden worden ondersteund bij het bepalen wat wel en niet goed in het taken- en verantwoordelijkhedenpakket van een functie past;
 • Helderheid en toekomstperspectief voor medewerkers waardoor motivatielevels zullen stijgen;
 • Verhoging van efficiency en transparantie voor leidinggevenden
 • Ondersteuning bij het verhelderen van de organisatiestructuur en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen functies;
 • Voorkomen van overlap tussen functies en verduidelijking van kaders waarbinnen medewerkers werken. 

Aanbod

Wij bieden de training Functiebeschrijven aan in de vorm van een open-training waarin medewerkers van verschillende organisaties participeren. 
U kunt hierbij kiezen uit:

 • Een open-training met maximaal 12 deelnemers waarbij het element ‘onderlinge kennisdeling’ een belangrijke rol inneemt. 
 • Een open-training met maximaal 6 deelnemers waarin meer aandacht kan worden geschonken aan uw persoonlijke situatie.

De training kunnen wij ook op maat als ‘in-company’ training verzorgen.

Doelgroep
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het analyseren en beschrijven van functieshet onderhoud van het functiegebouw en/of organisatie-ontwikkeling.

Vorm
Deze training wisselt theorie af met discussie en een grote diversiteit aan praktische oefeningen. Door interactief aan de slag te gaan met het analyserenverhelderen en vastleggen van taken en verantwoordelijkheden van functies in resultaatgerichte functiebeschrijvingen krijgt u inzicht in de manier waarop u dit in uw eigen organisatie kunt aanpakken. 

De training besteedt aandacht aan:

 • De context van functiebeschrijven
 • De opbouw en inhoud van functiebeschrijvingen
 • Het analyseren en verhelderen van taken en verantwoordelijkheden van functies
 • Het daadwerkelijk opstellen van resultaatgerichte functiebeschrijvingen
 • Het organiseren en managen van het functieanalyse- en -beschrijvingsproces 

Prijs
€ 950- per persoon excl. BTW. (1 dag)
7 deelnemers / 1 trainer

Korn Ferry behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de training te annuleren 15 week voor datum.

Voor meer informatieneem contact met ons op via nl-trainingcoordinators@kornferry.com of +31 (0) 88-8929929.