Evaluate roles up to mid-level within your organisation

Training Functiebeschrijven

Training die u in staat stelt heldere, resultaatgerichte functiebeschrijvingen op te stellen. Een dergelijke beschrijving geeft uw organisatie inzicht in wat de functiehouder moet bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en welke taken daarbij horen.

Functies en de manier waarop deze (ten opzichte van elkaar) zijn georganiseerd vormen de basis van iedere onderneming. Onze training Functiebeschrijven focust zich op het analyseren, verhelderen en vastleggen van organisatiestructuren en taken en verantwoordelijkheden van functies. De training stelt u in staat om middels de erkende Hay Group functiebeschrijvingssystematiek resultaatgerichte functiebeschrijvingen op te stellen. Een dergelijke beschrijving geeft uw organisatie inzicht in wat de functiehouder moet bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en welke taken daarbij horen.

Na afloop van deze 1,5 daagse training:

  • Bent u in staat om resultaatgerichte functiebeschrijvingen op te stellen waarin de kern van de functie, de samenhang met andere functies en de organisatiestructuur helder en bondig is verwoord
  • Heeft u zicht op de impact die verschillende organisatiestructuren kunnen hebben op de samenstelling van taken en verantwoordelijkheden van functies en op de onderlinge relaties tussen functies
  • Heeft u inzicht in het proces van functieanalyse en -beschrijven
  • Weet u hoe u een functieanalyse- en beschrijvingsproces kunt inrichten en managen

Voordelen voor de organisatie:

  • Managers worden geholpen scherp na te denken over welke functies écht noodzakelijk zijn in verband met de producten en diensten die zij leveren;
  • Leidinggevenden worden ondersteund bij het bepalen wat wel en niet goed in het taken- en verantwoordelijkhedenpakket van een functie past;
  • Helderheid en toekomstperspectief voor medewerkers waardoor motivatielevels zullen stijgen;
  • Verhoging van efficiency en transparantie voor leidinggevenden
  • Ondersteuning bij het verhelderen van de organisatiestructuur en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen functies;
  • Voorkomen van overlap tussen functies en verduidelijking van kaders waarbinnen medewerkers werken.

Shop Korn Ferry Products

Feature Image

Shop Korn Ferry Products

Korn Ferry Products bring a uniquely holistic approach to talent management solutions.

Shop Now

Get in touch

Questions? Call 877-345-3610 to speak to a Korn Ferry representative or complete the form below.

Representative

Speak with an Expert

Toll Free: +1-877-345-3610
International: +1-612-337-8295
Fax: +1-612-337-8305


Korn Ferry Products
33 South 6th Street
Suite 4900
Minneapolis, MN 55402