Job Evaluation Training | Netherlands (Dutch session)

Evaluate roles up to mid-level within your organisation

TRAINING FUNCTIEWAARDEREN

Momenteel vindt de training weer op ons kantoor te Amsterdam plaats.

Training die u in staat stelt om de functies in uw organisatie onderling naar zwaarte te rangordenen middels de Korn Ferry Hay-functiewaarderingsmethode. Deze rangordening vormt dé basis voor het creëren van loopbaanpaden, het uitvoeren van beloningsbenchmarks en het op het juiste niveau belonen van medewerkers.

Organisaties blijven zich ontwikkelen om (steeds sneller) op marktontwikkelingen in te kunnen spelen. Ze wijzigen regelmatig hun organisatiestructuur en functies. Hierdoor veranderen de onderlinge samenhang en verhoudingen tussen functies. De Training Functiewaarderen stelt u in staat om functies in uw organisatie onderling naar zwaarte te rangordenen middels de Korn Ferry Hay-functiewaarderingsmethode. U weet welke informatie nodig is voor een uitgebreide en grondige functiewaardering en ook kunt u voorwaarden scheppen voor een effectief en efficiënt functiewaarderingstraject. De rangordening van functies naar zwaarte vormt dé basis voor het creëren van loopbaanpaden,het uitvoeren van beloningsbenchmarks en het ontwerpen van een passend beloningsbeleid.

Na afloop van de training:

 • Bent u in staat om functies in uw organisatie naar zwaarte te rangordenen volgens de wereldwijd erkende Korn Ferry Hay-functiewaarderingsmethode;
 • Bent u in staat vanuit functiewaardering organisatiestructuren te beoordelen en verbeteren;
 • Heeft u inzicht in hoe de koppeling gemaakt wordt tussen functiewaardering en beloning;
 • Weet u welke informatie nodig is voor een uitgebreide en grondige functiewaardering;
 • Kunt u voorwaarden scheppen voor een effectief en efficiënt functiewaarderingstraject;
 • Begrijpt u de plaats van functiewaardering in een bredere HR-context;
 • Heeft u het kennisniveau om zitting te kunnen nemen in een functiewaarderingscommissie;
 • Maakt u kennis met de Job Evaluation Managerhet online platform voor het beheren van alle functies en functiewaarderingen in uw organisatie.

Voordelen voor de organisatie:

 • Efficiënte ontwikkeling en/of onderhoud van het eigen functieraamwerk;
 • Kennis om de rangordening van functies helder uit te kunnen leggen;
 • Identificatie van doorgroeimogelijkheden en loopbaanpaden;
 • Mogelijkheid om organisatiesafdelingen en functies logisch en efficiënt in te richten;
 • Basis voor het uitvoeren van beloningsbenchmarks om de eigen positie in de markt in kaart te brengen. 

Aanbod

Wij bieden de training Functiewaarderen aan in de vorm van een open-training waaraan medewerkers van verschillende organisaties kunnen deelnemen. De training kunnen wij ook op maat als ‘in-company’ training verzorgen.

Doelgroep

HR eindverantwoordelijken, HR-specialisten, HR-adviseurslijnmanagers én (C)OR-leden die vanuit hun rol te maken hebben met functiewaardering. De training functiewaarderen is geschikt voor medewerkers van zowel grote (multinationale) ondernemingen alsook van midden- en kleinbedrijven.

Deze training is alleen bestemd voor bedrijven die met de Korn Ferry Hay methode werken en is dus niet bestemd voor eigen commerciële doeleinden.

Vorm

In deze training Functiewaarderen wisselen theorie en oefening elkaar af. U krijgt de achtergrond en de basisprincipes van de Korn Ferry Hay-functiewaarderingsmethode uitgelegd en u leert stapsgewijs zelf de weg te vinden in het evalueren van functies. Concrete praktijkvoorbeelden passeren hierbij de revue. Hierdoor is de vertaalslag naar uw eigen organisatie eenvoudig te maken.

De training behandelt de volgende thema's:

 • Wat is functie-evaluatie?
 • Hoe zit de Korn Ferry Hay-functiewaarderingsmethode in elkaar en hoe pas ik deze toe?
 • Hoe organiseer ik een effectief en efficiënt functiewaarderingsproces?
 • Hoe identificeer ik doorgroeimogelijkheden en loopbaanpaden?
 • Wat is de relatie tussen functiewaardering en beloning?
 • Hoe vertaal ik organisatiestructuren door naar functiewaardering?

Prijs

 • €1875- per persoon (2 dagen) excl. BTW
 • 10 deelnemers | 1 of 2 trainers
 • Korn Ferry behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de training te annuleren 1.5 week voor datum.

Voor meer informatieneem contact met ons op via nl-trainingcoordinators@kornferry.com

 • Date: August 26-27, 2024
 • Location: Amsterdam - Public Classroom
 • Fee: €1875
Register
 • Date: September 12-13, 2024
 • Location: Amsterdam - Public Classroom
 • Fee: €1875
Register
 • Date: September 23-24, 2024
 • Location: Amsterdam - Public Classroom
 • Fee: €1875
Register
 • Date: October 14-15, 2024
 • Location: Amsterdam - Public Classroom
 • Fee: €1875
Register
image
image

Shop Korn Ferry Products

Korn Ferry Products bring a uniquely holistic approach to talent management solutions.

Global Associate Network

Additional certification opportunities are available through our Associate Network