Stillingsvurderingskurs

Organisasjoner har et kontinuerlig behov for en pålitelig og konsistent metode for å måle arbeid. Uavhengig av hvilken sektor du opererer i kan du nyttiggjøre deg av en helhetlig stillingsvurderingsmodell som kan støtte opp under åpenhet og skape et upartisk rammeverk for hele organisasjonen. Stillingsvurderingsmetoden til Korn Ferry vil gi deg grunnlaget for å bygge en stillingsstruktur som matcher organisasjonens kultur og sektor.

i dette to-dagers stillingsvurderingskurset vil vi gå gjennom teori og praksis for Korn Ferry Hay-metoden for stillingsvurdering. Dag 1 vil bestå av teori med korte øvelser, mens vi på dag 2 vil fokusere på trening i bruk av metoden.

Prisen for treningen er 15 055 NOK (inkl. admin fee)

Med vennlig hilsen

Haakon Gunnerius Hagen
Miki Toivonen
Korn Ferry

NORWAY SCHEDULE

FULL CERTIFICATION CALENDAR

CLICK HERE

GET IN TOUCH

Questions? Call 800-633-4410 to speak to a Korn Ferry representative or complete the form below.

Contact Korn Ferry today

Speak to Rep

Call 800-633-4410 to speak with a Korn Ferry Representative